XXVII Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa

 

Program Pielgrzymki Dzieci
Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu

9.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
10.00 – powitanie dzieci, zawiązanie wspólnoty, inscenizacja o życiu św. Stanisława Kostki
10.40 – wyjście pierwszej grupy do Rostkowa

Plac przy Sanktuarium św. Stanisława w Rostkowie

ok. 12.30 – przejście poszczególnych grup przez Bramę im. Stanisława Kostki w Rostkowie
13.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Bp Roman Marcinkowski
14.00 – zakończenie pielgrzymki
  

(Księży zapraszamy na obiad do pobliskiej szkoły w Rostkowie)  

Program Pielgrzymki Młodzieży
Plac przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
16.30 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
17.00 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
17.30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej (teksty przygotowuje KSM)
18.30 – koncert Magdy Anioł z zespołem
19.45 – przygotowanie do Eucharystii
20.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Biskup Płocki Piotr Libera
21.00 – Apel Jasnogórski, ucałowanie relikwii św. Stanisława i bł. Karoliny, zakończenie pielgrzymki
  

UWAGI ORGANIZACYJNE
1. Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży STUDNIA, dekanalni duszpasterze młodzieży oraz poproszeni Księża i Katecheci do poprowadzenia grup dziecięcych.
2. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
3. W dniu 2 września br. o godz. 15.00 w CPP Metanoia, ul. Kobylińskiego 21a odbędzie się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży.
4. W dniu 9 września br. o godz. 10.00 w WSD w Płocku odbędzie się dzień skupienia dla Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży. Poprowadzi go ks. Grzegorz Suchodolski.
5. Opłata za pamiątki pielgrzymkowe wynosi 2 zł od uczestnika.
  

PIELGRZYMKA DZIECI
6. Prosimy bardzo Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
7. Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
8. Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.
9. Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji. Natomiast sami uczestnicy udają się od razu na plac za kościołem farnym.
10. Dzieci będą szły do Rostkowa w następujących grupach:

1. Przasnysz I (par. OO Pasjonistów)
2. Przasnysz II (par. św. Wojciecha i Chrystusa Zbawiciela)
3. Goście I (diec. toruńska, arch. warmińska)
4. Goście II (diec. łomżyńska)
5. Wyszogród, Zakroczym, Gąbin
6. Dobrzyń n. Drwęcą, Rypin, Żuromin
7. Maków Maz.
8. Dzierzgowo, Raciąż, Gostynin
9. Pułtusk, Serock
10. Bielsk, Płońsk
11. Strzegowo, parafie z dekanatów ciechanowskich
12. Nasielsk
13. Mława
14. Bodzanów, Płock Wschód, Płock Zachód
15. Dobrzyń n. Wisłą, Sierpc, Tłuchowo
  

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY
11. Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji. Uczestnicy udają się od razu na plac przy Sanktuarium św. Stanisława – teren spotkania będzie ogrodzony – i pozostają na nim do końca trwania spotkania.
12. Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa wchodzą od godziny 16.00.
13. Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie minimum jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
14. Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
15. Podczas Pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty. Prosimy Księży o zabranie ze sobą stuł.
 

Informacje służb porządkowych i policji
1. Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
2. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
3. Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
4. W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

2009-09-10 11:27:00 - ekspansja

Towarzystwo Przyjaciół Ziemii Przasnyskiej - właœciciel strony Muzeum Historyczne w Przasnyszu PARAFIA  ŚWIĘTEGO   STANISŁAWA   BISKUPA   MĘCZENNIKA   W  ŚWIĘTYM   MIEJSCU Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

Projekt i wykonanie Ekspansj