Następne--->Najcenniejszym zabytkiem wsi jest gotycki kościół parafialny p.w. św. Anny. Obecna świątynia wzniesiona została przed 1481  r. z funduszu Mikołaja Węża z Dobrzankowa. Głównym budowniczym był zapewne Jan Zawisza z Bogatego, który zbudował również kościół parafialny w Drobinie. W 1781r. kościół został odrestaurowany i przekształcony kosztem bp Antoniego Narzymskiego, pierwszego sufragana pułtuskiego, właściciela wsi, który po śmierci w 1799 r. pochowany został w podziemiach kościoła. Częściowo zniszczony w czasie I wojny światowej, odrestaurowany został po 1920 r. staraniem proboszcza ks. Walentego Mroczkowskiego. W 1975 r. kościół został otynkowany.


Kościół w Bogatem złożony jest z dwuprzęsłowej nawy i węższego jednoprzęsłowego prezbiterium. Po bokach świątyni występują dwie pary symetrycznych przybudówek: przy prezbiterium zakrystia i skarbiec, do nawy przylega kaplica i kruchta.


Obok kościoła stoi klasycystyczna, murowana i otynkowana dzwonnica z końca XVIII w.


    Następne--->