Następne--->W 2004 roku w?adze gminy Czernice Borowe wspólnie z Towarzystwem Przyjació? Ziemi Przasnyskiej utworzy?y przy Szkole Podstawowej w Rostkowie Park Dydaktyczny  im. ?w. Stanis?awa Kostki. W alei prowadz?cej do dawnego dworu – dzi? szko?y, w?ród starodrzewu, stan??y popiersia osób zwi?zanych z gmin? – zas?u?onych w skali kraju i regionu. Autorem rze?b jest Jan St?pkowski ze Strzegowa.


Kapliczka otwieraj?ca Park Dydaktyczny w Rostkowie, wzniesiona wg projektu Wojciecha Ciesielskiego z Przasnysza w 2005 roku. Figur? ?w. Stanis?awa wykona? artysta ludowy Andrzej Staszewski z Krajewa Wielkiego.


    Następne--->