Następne--->Kościół parafialny w Węgrze


Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela pochodzący z 1730 roku to najstarsza świątynia drewniana w powiecie przasnyskim. Jest budowlą orientowaną, o konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowaną. Korpus nawowy zbudowany został na planie prostokąta, prezbiterium jest węższe i zamknięte ścianą prostą. Przy nawie od północy kaplica (dawna kruchta), od południa kruchta boczna. Od zachodu do środkowej części nawy przylega szeroki ryzalit mieszczący kruchtę główną i chór. Przy prezbiterium od północy murowana zakrystia, prawdopodobnie z 1535r. dachy kościoła kryte są blachą. Na kalenicy w końcowej części nawy czworoboczna wieżyczka na sygnaturę. Wyposażenie kościoła stanowią: ołtarz główny i ołtarze boczne neobarokowe z II poł. XIX w. oraz ambona rokokowa z II poł. XVIII w.


W pobliżu kościoła drewniana dzwonnica z XVIII w., dwukondygnacyjna, konstrukcji słupowej, wzniesiona na planie kwadratu z dachem namiotowym krytym blachą.


Cmentarz kościelny otoczony jest ogrodzeniem z poł. XIX w. z bramą murowaną o trzech przejściach. Nad szerszą częścią środkową nowsza figura N. P. Marii.


    Następne--->