Następne--->Kościół parafialny w Czernicach Borowych


Kościół p.w. św. Achacjusza i Towarzyszy zbudowany został zapewne w pierwszej połowie XVI w. w stylu późnogotyckim. Remontowany w 1856 r., uszkodzony w 1915, odbudowany następnie do 1933 r. Kolejne remonty kościoła nastąpiły już po II wojnie światowej: w 1954 i 1970 r.


Kościół w Czernicach jest budowlą murowaną złożoną z prostokątnej pięcioprzęsłowej nawy i nieco węższego, również prostokątnego, trzyosiowego prezbiterium. Do prezbiterium przylega od północy prostokątna zakrystia, do nawy od południa później dostawiona kruchta. Szczyty zachodni i wschodni schodkowe ze sterczynami, wimpergami i blendami. W ołtarzu głównym, późnorenesansowym z około 1630 r., przeniesionym w 1930 r. z kościoła Pasjonistów w Przasnyszu obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Salus Populi Romani z XVII w., w sukience i koronach. W XIX w. obraz notowano jako cudowny.


    Następne--->