Następne--->Kościół parafialny w Pawłowie Kościelnym, elewacja południowa


Późnogotycki, salowy kościół p. w. Św. Antoniego Padewskiego wzniesiony został przed poł. XVI w. staraniem Jana Dzierzgowskiego, wojewody mazowieckiego i abpa Mikołaja Dzierzgowskiego, przez którego został konsekrowany. W czasie I wojny światowej kościół został silnie zniszczony i pozostał przez kilka lat w ruinie. Odbudowany przez arch. Stefana Szyllera, był restaurowany po 1945 r. Jest budowlą orientowaną, murowaną z cegły, o czterech cylindrycznych, zwężających się ku górze szkarpach narożnych. Wzniesiony został na planie wydłużonego prostokąta, posiada prostokątną zakrystię od północy i XX-wieczną dobudówkę od wschodu. W elewacji zachodniej i południowej występują portale w płytkich wnękach zamkniętych zwielokrotnionymi półkolistymi arkadami. Dach kościoła jest dwuspadowy, kryty blachą, z nową wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz zwraca uwagę renesansowy, piętrowy nagrobek Dzierzgowskich z trzeciej tercji XVI wieku, rzadki w Polsce przykład nagrobka trzyosobowego.


    Następne--->