Następne--->Ratusz staromiejski w Przasnyszu


Murowany i piętrowy budynek, usytuowany pośrodku rynku, pochodzi z końca XVIII w. Zbudowany został w stylu barokowo-klasycystycznym. W czasie badań archeologicznych odkryto pod podłogą ratusza fragmenty wcześniejszych budowli: fundamenty murów z XVII w. i resztki piwnic gotyckich. Po pierwszej wojnie światowej ratusz ujęty został od zachodu parterową przybudówką na planie podkowy z podcieniami na drewnianych słupach. Na parterze ratusza mieści się Muzeum Historyczne. Placówka powstała staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w 1980 r. jako Muzeum Ziemi Przasnyskiej. W 1983 r. muzeum zostało upaństwowione, stając się oddziałem Muzeum Okręgowego w Ostrołęce i otrzymując obecną nazwę. Muzeum Historyczne gromadzi eksponaty związane z historią miasta i regionu. Zbiory archeologiczne pochodzą zarówno z przypadkowych znalezisk, jak też prac wykopaliskowych prowadzonych w Przasnyszu i okolicach. Na szczególną uwagę zasługują eksponaty dotyczące historii przasnyskiego handlu i rzemiosła (sztandary cechowe, dyplomy rzemieślnicze z XIX w.), pamiątki z okresu II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz zbiory ikonograficzne – gł. obrazy powstałe w trakcie kilku plenerów malarskich. Muzeum posiada bogate archiwum. W 2009 r. Muzeum, na czas rewitalizacji starego centrum Przasnysza, zostanie przemiesione do budynku Miejskiego Domu Kultury.


    Następne--->