Następne--->Pomnik o. Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty (1915-1945)


 


Mławianin z urodzenia, na chrzcie świętym otrzymał imię Zygmunt. Po ukończeniu klasztornego gimnazjum w Przasnyszu, wstąpił do nowicjatu pasjonistów, gdzie przyjął imię Bernarda od Matki Pięknej Miłości. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w 1938 r. Do kraju wrócił na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Okres okupacji spędził w klasztorze w Rawie Mazowieckiej. W trudnych latach wojny niósł ofiarną pomoc wszystkim potrzebującym. Dał się poznać jako znakomity spowiednik, rekolekcjonista i wychowawca kleryków. W „Pedagogicum”, zbiorze 44 krótkich uwag i refleksji, zawarł głęboko przemyślany zarys pracy wychowawczej i samowychowawczej. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Przasnysza, by odbudować tu życie zakonne, ale 7 lipca zmarł na tyfus. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny. W 1995 r. uroczyście obchodzono w Przasnyszu 80 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci o. Bernarda Kryszkiewicza. 12 XI mszy św. przy jego grobie przewodniczył prymas Polski, kardynał Józef Glemp w asyście biskupów polskich i władz zakonnych pasjonistów z Rzymu. 14 XII 2001 r. przed kościołem pasjonistów w Przasnyszu biskup płocki Stanisław Wielgus poświęcił pomnik o. Bernarda autorstwa Jana Stępkowskiego ze Strzegowa.


    Następne--->